Co to jest split payment?
Polityka,  Rożności

Co to jest split payment?

Split payment jest to model płatności podzielonej, który to dotyczy podatku VAT i działa na terenie niektórych krajów. Do wprowadzenia takiego rozwiązania przyczyniła się luka podatkowa VAT, która się powiększa.

Z tego modelu płatności mogą korzystać ci, którzy w otrzymanej fakturze VAT będą mieli wykazaną kwotę podatku. Wtedy taka płatność dokona się na dwa konta bankowe. Wartość netto przelana zostanie na konto bankowe dostawcy natomiast VAT na rachunek VAT dostawcy.

Split payment – zastosowanie

Split payment ma zastosowanie w sytuacji dokonywanych transakcji na rzecz innych podatników. Ale tylko w relacjach firma – firma a nie w relacjach firma – osoba fizyczna. Aby nabywca mógł dokonać płatności na zasadzie split payment rachunek VAT będzie zakładany dla każdego podatnika. Na taki rachunek bankowy mogą być wpłacane środki tylko z tytułu podatku VAT.

Podatnik ma prawo by środki zgromadzone na rachunku VAT mogły być przelane na rachunek, który jest prowadzony do celów działalności gospodarczej. Taką dyspozycje może wydać podatnik, który musi określić kwotę, którą chce odzyskać.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.