ak dostosować się do wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym na obiektach publicznych?
Rożności

Jak dostosować się do wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym na obiektach publicznych?

Prowadząc w Polsce restaurację, sklep lub jakikolwiek, inny lokal usługowy trzeba dostosować się do licznych wymagań prawnych, których nieprzestrzeganie może wiązać się z surowymi konsekwencjami. Należy do nich przede wszystkim zapewnienie gościom swojego lokalu odpowiedniego bezpieczeństwa.

Aby to zrobić, w lokalu musi funkcjonować instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plan wszystkich dróg ewakuacyjnych oraz liczne zabezpieczenia, które niwelują przynajmniej część, najpowszechniej występujących zagrożeń. Dla osób początkujących w tej kwestii, a także dla tych, które nigdy nie miały do czynienia z zagadnieniami związanymi z BHP, jest to niezwykle skomplikowane. Ilość ustaw oraz przepisów prawa, które regulują to zagadnienie, jest tak duża, że nie warto zajmować się tym samemu, a lepiej zatrudnić do tego specjalizujące się w tym firmy.

Co grozi za niedopełnienie obowiązków związanych z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego?

Właściciel lokalu ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu, którym zarządza. Wiąże się to z szerokim spektrum zagadnień związanych z BHP, a także z bezpieczeństwem pożarowym. W przypadku zaniechania lub błędów podczas przygotowywania lokalu do dopuszczenia do użytku publicznego, właściciel może ponieść konsekwencje karne. Podczas procesu dopuszczania lokalu do użytku, trzeba wystąpić o skontrolowanie obiekty przez straż pożarną oraz odpowiednie urzędy. Jeśli na tym etapie zostaną wykryte nieprawidłowości, lokal może zostać niedopuszczony do użytku. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego na tym etapie musi już być opracowana i wdrożona. Jeśli zaś niedociągnięcia wynikną podczas kolejnych kontroli, zarządcy grozi mandat lub nawet sprawa sądowa.

Jak opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Dostosowanie obiektu do wymagań prawa powinno, a nawet musi zostać zrealizowane przez wykwalifikowanych specjalistów. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera szerokie spektrum zagadnień, które mają na celu określenie zagrożeń pożarowych występujących na danym obiekcie, a także określenie działań prewencyjnych. Aby to zrobić, trzeba zatrudnić firmę zewnętrzną, która dysponuje osobami z odpowiednim wykształceniem związanym z bezpieczeństwem pożarowym. Musi on posiadać tytuł technika pożarnictwa lub mieć ukończone studia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Wymagane są także odpowiednie szkolenia. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być regularnie aktualizowana, w miarę pojawiających się nowych zagrożeń na obiekcie. Musi ona także być ogólnodostępna dla wszystkich osób znajdujących się w obiekcie. Powinna występować w miejscach, gdzie zlokalizowane są gaśnice i inne akcesoria związane z BHP oraz bezpieczeństwem pożarowym.

Warto zaznaczyć, że wymagania prawne dla poszczególnych obiektów są bardzo różne i zależne są od charakterystyki konkretnego lokalu.

Materiał partnera.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *