Jak wygląda opodatkowanie nieruchomości w Polsce
Rożności

Jak wygląda opodatkowanie nieruchomości w Polsce

Podatek, czyli forma daniny obywatela na rzecz państwa występuje wielu różnych formach, co zawsze jest bezpośrednio związane z tym jaka jest podstawa opodatkowania. Wśród tych podatków z jakimi możemy się spotkać znajduje się między innymi podatek od nieruchomości.

Jest to podatek, który wynika ze stanu prawnego bądź faktycznego związanego z nieruchomościami. Osoby, które posiadają nieruchomości powinny zdawać sobie sprawę z tego jak obecnie wyglądają w Polsce podatki od nieruchomości, od czego zależą i jaka może być ich wysokość.

Jak kształtuje się sprawa podatku od nieruchomości w Polsce?

W naszym kraju podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, za pobieranie którego odpowiada samorządy gminne. Podatek od nieruchomości określony jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Warto podkreślić, że to właśnie podatek od nieruchomości jest tym, który stanowi największy wpływ do budżetu gminy. Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że podatek od nieruchomości jest podatkiem o szerokim charakterze, który można dzielić na kilka typów. Wymienić można podatek przychodowy, podatek konsumpcyjny oraz podatek majątkowy.

Podatek przychodowy to forma, w której obciążony jest przychód bez uwzględnienia kosztów uzyskania. Opodatkowanie wynika tutaj z faktycznego władania nieruchomością, która generuje przychód.

Podatek konsumpcyjny to taka forma, która sprawia, że podatnik korzysta z zasobów majątkowych, które mają walory rekreacyjne, wypoczynkowe. Opodatkowany będzie tutaj dochód w trakcie konsumpcyjnego wydatkowania.

Przeczytaj także: Nieruchomość: Jak na niej zarobić?

Podatek majątkowy to taka forma, która sprawia, że obciążone jest samo posiadanie majątku. Źródło zapłaty podatku to majątek, który ma ujęcie statyczne, nie ulega zmianom pod kątem nominalnym ani realnym. Opodatkowanie jest tutaj związane z korzystaniem z własnej nieruchomości w celach osobistych bądź też jako posiadanie placu w formie lokaty kapitału.

Przedmiot opodatkowania – od czego płaci się podatki

W przypadku podatku od nieruchomości opodatkowaniu podlegać będą grunty, budynku albo ich części, budowle albo ich części, które będą związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie mowa jest także o wyłączeniach z opodatkowania i to będą między innymi grunty rolne, grunty zadrzewione oraz zakrzewione, grunty państw obcych pod warunkiem wzajemności, grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, nieruchomości i ich części zajęte na potrzeby organów samorządu terytorialnego, grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

Zobacz także: Jak skutecznie zorganizować pracę zdalną

Podmiot opodatkowania – czyli kto będzie płacił podatki

Podmiotami w przypadku podatku od nieruchomości mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne również spółki, które nie mają osobowości prawnej, poza spółkami cywilnymi. Dotyczy to tych podmiotów, które są właścicielami nieruchomości, obiektów bud wlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami zależnymi nieruchomości albo ich części. Podstawa opodatkowania w przypadku gruntów może być wyrażona albo w metrach kwadratowych albo w hektarach. W przypadku budynków wyraża się taką podstawę opodatkowania w metrach kwadratowych

Warto zauważyć, że opodatkowanie nieruchomości w Polsce to szerokie zagadnienie, pod którym kryją się różne istotne aspekty jakie powinniśmy brać pod uwagę. Jeśli ktoś ma nieruchomość na pewno powinien się tematem interesować, by ewentualnie być na bieżąco z tym jak wyliczany jest ten podatek, który będzie musiała dana osoba zapłacić i z czego wynika taka a nie inna kwota podatku.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz specjalizujacej się w prawie podatkowym

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *