Owady
Zdrowie

Owady mogą przenosić choroby!

Świat przyrody to bardzo złożone uniwersum, odznaczające się ogromnym bogactwem zamieszkujących i tworzących go stworzeń.

Świat przyrody to bardzo złożone uniwersum, odznaczające się ogromnym bogactwem zamieszkujących i tworzących go stworzeń. Choć wszystkie one są niezbędne do tego, by harmonia natury została zachowana, współistnienie niektórych gatunków może być bardzo trudne, uciążliwe dla którejś ze stron. Człowiek, jako najbardziej zaawansowana forma życia na Ziemi, ma znaczącą przewagę nad resztą jej mieszkańców. Posiada wiele możliwości, by panować nad środowiskiem, w którym żyje, tak by dostosowywać jego kształt do swoich potrzeb, zażegnywać ewentualne zagrożenia. Mianem dezynsekcji określa się zespół podejmowanych przez człowieka działań, zmierzających do wyeliminowania z danego obszaru konkretnych, drobnych istot żywych.

Nieproszeni goście

Wśród drobnych stworzeń, których obecność może być uciążliwa, szkodliwa, a czasem wręcz niebezpieczna dla ludzkiego zdrowia, znajdują się różnego rodzaju owady i drobne pajęczaki oraz drobnoustroje w rodzaju roztoczy. Wiele gatunków owadów może pasożytować na przechowywanym pożywieniu, czyniąc je niezdatnym dla ludzi. Mąka, kasze i wiele innych podstawowych, naturalnych produktów spożywczych, może skłonić insekty do zalęgnięcia się wśród źródła pożywienia. Jednak niektóre drobne stworzenia pożywiają się także kurzem, czy organicznymi drobinami, które są przez człowieka postrzegane jako brud. Dlatego to przede wszystkim miejsca zaniedbane, niesprzątane, są dla nich wymarzonym środowiskiem do życia. Drobnoustroje tego rodzaju nie tylko zaś czynią nieprzyjemne wrażenie estetyczne, ale również mogą być przyczyną i nosicielami chorób. Wystarczy wspomnieć chociażby o pchłach, które mogą pasożytować na człowieku i roznosić zarazki niebezpiecznych dla życia schorzeń. Zachowanie higienicznej czystości jest ważne zarówno w miejscu zamieszkania, jak też w przestrzeniach gdzie czystość jest niezbędna, by ludzkie zdrowie mogło zostać zachowane: w miejscach pracy, przygotowywania i spożywania posiłków, czy w szpitalach.

Liczne metody chemiczne

Odkąd człowiek udoskonalił swoją znajomość chemii, jest w stanie opracowywać mikstury, odznaczające się konkretnymi właściwościami. Związki chemiczne są niemal z definicji przeciwieństwem naturalnego środowiska i być może dlatego są tak skuteczne w walce z insektami. Dezynsekcja opiera się bowiem na stosowaniu specjalnie opracowanych preparatów, które rozmieszcza się na rozmaite sposoby w danej przestrzeni, która ma zostać uchroniona przed namnażaniem się szkodników. Trutki mogą mieć różną postać i w zależności od tego muszą być rozprowadzane w inny sposób. Te w postaci ciekłej rozpyla się rozmaitymi opryskiwaczami, a preparaty żelowe nanosi się miejscowo, zwłaszcza w miejscach, które rozpoznaje się jako szlaki wędrówek szkodników. Tam , gdzie wilgotne środki biobójcze nie mogą być stosowane, rozpyla się preparaty w postaci drobnego proszku. Są one być może nawet nieco skuteczniejsze, gdyż osadzają się na ciałach owadów i są przez nie przenoszone również do ukrytych gniazd, przyczyniając się do ich niszczenia od wewnątrz. Chemiczna eksterminacja drobnych stworzeń jest możliwa także na drodze gazowej, to znaczy poprzez wykorzystanie preparatów tworzących trujące opary. Jak nietrudno się domyślić, jest to sposób najbardziej agresywny i potencjalnie niebezpieczny także dla ludzi, dlatego przeprowadzania tej metody musi podjąć się odpowiednio wykwalifikowany specjalista.

Jak jeszcze można działać?

Oczywiście podstawową metodą tępienia szkodników jest fizyczne tępienie osobników, które pojawiają się w zasięgu wzroku, niszczenie ich gniazd i staranne czyszczenie danej przestrzeni. Ludzkie wysiłki tego rodzaju mogą być jednak mało skuteczne, jako że trudno jest mu czasem znaleźć źródło problemów, a walka ze stale namnażającym się wrogiem to trudne i frustrujące zadanie. Wykorzystać można jednak również naturalne mechanizmy przyrody, to znaczy zadbać o to, by w pobliżu szkodników znalazł się ich naturalny przeciwnik, na przykład stworzenie żywiące się nimi. Wybór danej metody dezynsekcji to zawsze decyzja indywidualna.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.